Từ "Bon-sai" (thường bị đọc sai chính tả như bonzai hoặc banzai) là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là "được trồng trong một thùng chứa". Hình thức nghệ thuật này bắt nguồn từ hơn một nghìn năm về trước bắt đầu từ thực tiễn làm vườn của người Trung Quốc cổ đại, một phần trong đó đã được tái phát triển dưới sự ảnh hưởng của Phật giáo Thiền tông Nhật Bản.

Mục đích cùng đích của việc nuôi trồng Bonsai là tạo ra một cây thu nhỏ từ một dạng cây có hình thể rất lờn từ thiên nhiên. Bonsai không phải là thực vật biến đổi gen thực sự, bất kỳ loài cây nào cũng có thể được sử dụng để trở thành Bonsai.

 

Trích Bonsai Empire