Cây Chổi  (Hokidachi) 

“Broom” bonsai có hình dáng giống cây chổi là dạng cây phù hợp với cây rụng lá và phân nhánh rộng. Thân thẳng đứng và tán đều ra các hướng (các tán cây chiếm khoảng 1/3 chiều cao của cây).

Dáng Trực Quân Tử (Chokkan)

Bonsai kiểu thẳng đứng là một dạng rất phổ biến của Bonsai. Kiểu thẳng đứng này tượng trưng cho cây tự nhiên khi cây được phát triễn trong môi trường không phải chịu bất cứ sự cạnh tranh ánh sáng nào. Đối với phong cách này, thân cây phải thẳng đứng. Thân dày hơn ở gần rễ cây và mỏng hơn khi lên cao. Cây bắt đâu phân nhánh từ ¼ chiều cao thân cây. Phân đỉnh cây được hình thành bởi một chi đơn lẻ.

Dáng Trực Lắc (Moyogi)

Là một dạng cây phổ biến cả trong tự nhiên và nghệ thuật Bonsai. Thân cây phát triển thẳng đứng với hình chữ “S” và chi phân ra ở mổi đường uốn tại thân cây. thân dày hơn ở gần rễ cây và mỏng hơn khi lên cao.

Dáng Xiên (Shakan)

Là dạng bonsai bị gió thổi hoặc khi cây mọc trong bóng tối và phải uốn mình theo hướng về mặt trời trong tự nhiên. Cây nên nghiêng ở góc độ từ 60 – 80 độ tính từ mặt đất. Rễ cây phát triễn tốt ở một bên để giữ cho cây đứng ngược lại ở bên nghiêng, rễ cây sẽ không phát triễn. Chi đầu tiên sẽ mọc ngược lại hướng cây nghiêng để cây trông có vẻ cân bằng hơn. Thân có thể hơi cong hoặc thẳng đứng những vẫn theo nguyên tắc thân dày hơn ở gần rễ cây và mỏng hơn khi lên cao.

Dáng Thác Đổ (Kengai)

Cây sống trong tự nhiên trên một vách đá, sườn núi dốc uốn cong xuống do một số yếu tố như tuyết rơi hoặc đá rơi. Những yếu tố này làm cây phát triễn theo hướng ngã xuống. Với Bonsai, rất khó có thể duy trì thế cây này bởi vì nếu không có bất kì tác động nào cây thiên nhiên luôn phát triễn theo hướng thẳng đứng.

Trích Bonsai Empire